AAC Regionals DD Vets Winners

Backyard Agility Dogs is pleased to annually award the AAC MB/SK/NUN Regional Double Drop Veterans (DD Vets) award.

2017 BADogs DD Vet winner:  Kimberley Anderson & Flirt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 BADogs DD Vet winner:  Dawn Hubick & Sage

2015 BADogs DD Vet winner:  Daryl Weekes & Holly

 

 

 

 

 

 

 

2014 BADogs DD Vet winner:  Kimberley Anderson & Fia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 BADogs DD Vet Winner:  Cheryl Bartlett & Cori